Økning i antall aksjesparekontoer

I løpet av første halvår 2020 ble det opprettet 72 000 nye aksjesparekontoer her i landet.

Totalt er det nå plassert 127,6 milliarder kroner på norske aksjesparekontoer. Det er en økning i forvaltningskapitalen på 2,3 milliarder kroner i første halvår i år. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Plasseringene på aksjesparekonto tilsvarer 86 prosent av personkunders forvaltningskapital i aksjefond. Det viser nye tall som Verdipapirfondenes forening har hentet inn.

Totalt har norske personkunder nå opprettet 734 986 aksjesparekontoer. 72000 av disse ble åpnet i løpet av første halvår i år.

Fortsatt økning tross stengt overgangsvindu

Ved inngangen til 2020 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto som hadde vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017.

Overgangsvinduet åpnet for at man kunne flytte eksisterende midler i aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto uten å betale skatt på opparbeidet gevinst. Fra 1. januar 2020 regnes slik flytting som realisasjon av midlene og det påløper gevinstskatt.

Kilde: VFF

Bytt fond uten å betale skatt

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Du kan lese mer om hvordan aksjesparekonto fungerer her.

Tabellen under viser antall aksjesparekontoer og total forvaltningskapital, fordelt på selskap.

Kilde: VFF

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388