Fortsatt stor interesse for verdipapirfond

Personkundene kjøpte verdipapirfond for 1 milliard kroner netto i august. Totalt endte nettotegningen på nesten 10 milliarder kroner.

Personkundene nettokjøpte verdipapirfond for nesten en milliard kroner i august. Av dette ble ca. 0,6 milliarder kroner satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens ca. 0,4 milliarder ble satt i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkundenes forvaltningskapital økte med 2,4 prosent til 247 milliarder kroner i august.

Hittil i år har personkundene nettotegnet for 6,2 milliarder kroner, men forvaltningskapitalen er fortsatt 10 prosent lavere enn ved starten av året.

Det ble tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 4,1 milliarder kroner i august. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS). 3,4 milliarder kroner ble satt i aksje- og kombinasjonsfond mens 0,7 milliarder ble satt i rentefond. Nordmenn har nå plassert pensjonsmidler med fondsvalg for totalt 231 milliarder kroner.

Proffene kjøpte mest rentefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, aksjeselskaper og kommuner, nettotegnet verdipapirfond for 5,7 milliarder kroner i august. 2,4 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for 3,4 milliarder kroner netto.

Utenlandske kunder solgte norske verdipapirfond for 0,7 milliarder kroner netto i august.

Total nettotegning på 9,7 mrd.

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 9,7 milliarder kroner i august. 6 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 3,7 milliarder ble satt i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte med 2,2 prosent til 1.368 milliarder kroner.

Hittil i år har det vært en total nettotegning på 20,4 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Forvaltningskapitalen er 44 milliarder, eller 3,3 prosent, høyere enn ved inngangen til året.

Hele statistikken for august | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388