Heftig innspurt for aksjesparekonto i 2019

Ved utløpet av 2019 hadde nordmenn plassert 125 milliarder kroner på aksjesparekonto. Det tilsvarer 77 prosent av den totale forvaltningskapitalen i aksjefond. Nesten halvparten av sparingen i 2019 kom i årets to siste måneder.

Ved nyttår 2019 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto som har vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017. Overgangsvinduet åpnet for at man kunne flytte eksisterende midler i aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto uten å betale skatt på opparbeidet gevinst.

Fra 1. januar 2020 regnes slik flytting som realisasjon av midlene og det påløper gevinstskatt.

Det lå dermed an til en sluttspurt i månedene før fristen utløp for å flytte mest mulig over på en aksjesparekonto før vinduet stengte.

Sluttspurt før nyttår

Totalt i 2019 ble det satt inn 52,5 milliarder kroner på aksjesparekonto. Omtrent halvparten av dette ble satt inn i løpet av årets to siste måneder. Det viser nye tall som Verdipapirfondenes forening har hentet inn.

Totalt har norske personkunder opprettet 662 834 aksjesparekontoer. 80 000 av disse ble åpnet i løpet av november og desember 2019.

Det er plassert totalt 125 milliarder kroner på aksjesparekonto, som tilsvarer 77 prosent av personkundenes forvaltningskapital i aksjefond. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Kilde: VFF

Bytt fond uten å betale skatt

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Du kan lese mer om hvordan aksjesparekonto fungerer her.

Tabellen under viser antall aksjesparekontoer og total forvaltningskapital, fordelt på selskap.

Kilde: VFF

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388