Høring: Forslag til forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

​Foreningen avga 12. mai 2020 høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Det dreier seg om en midlertidig forskrift som skal vare ut året. Formålet med forskriften er å sikre kapital til foretak i en vanskelig finansieringssituasjon, slik som vi opplever nå. Samtidig skal også forskriftsbestemmelsene sikre at minoritetsaksjonærenes interesser blir godt ivaretatt. Det siste hensynet er meget sentralt for foreningens medlemmer.

Foreningen skriver at man stiller seg bak formålene. Forslaget til forskriftsbestemmelser virker vel gjennomtenkte og ser ut til å svare til de behovene som er i dagens krevende økonomiske situasjon. Bestemmelsene forutsetter at det utøves et godt og forsvarlig skjønn, men det gir større forutsigbarhet at forslaget også angir de sentrale kriteriene for skjønnet.