Høring om bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon

Verdipapirfondenes forening – næringspolitikk (VFFN) har avgitt høringssvar til Finansdepartementets høring 8. juni 2020 om deling av inntektsopplysninger fra Skatteetaten til pensjonsinnretninger og overføring av tilsynsmyndighet etter OTP-loven til Skatteetaten.

Høringsfristen var 20. juli 2020. Foreningen støtter forslagene. VFF tror forslagene om gjenbruk av inntektsopplysninger fra a-meldingen vil bidra til kostnadsbesparelser og forenkling av rutiner både hos arbeidsgivere og pensjonsforetak og bedre datakvalitet om lønn- og pensjonsforhold hos pensjonsforetakene, noe som vil gi riktigere beregning av pensjon for arbeidstakere. Foreningen tror også tiltakene samlet vil effektivisere tilsynet med arbeidsgivernes oppfyllelse av kravene i OTP-loven, slik at flere lønnstakere blir omfattet av lovpålagt tjenestepensjon.