Høringsuttalelse om forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Foreningen avga 25. mai 2020 høringsuttalelse til Finansdepartementets om forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Finansdepartementet har hatt et forslag til kildeskatt på renter og royalties ute på høring. Høringsnotatet omtaler ikke utbetaling av avkastning fra rentefond, og VFF legger til grunn at dette ikke er omfattet av forslaget. Foreningen har likevel sendt inn en høringsuttalelse som kommenterer spørsmålet, og gir uttrykk for vår oppfatning om at avkastning fra rentefond ikke er omfattet. Last ned brevet under.