Innspill til Finansdepartementet om pengemarkedsfondforordningen

​Finansdepartementet er i gang med å utarbeide en lovproposisjon på fondsområdet som blant annet vil inneholde forslag om implementeringen av EU-forordningen om pengemarkedsfond ((EU) 2017/1131) i norsk rett.

I den forbindelse har foreningen oversendt departementet et brev der det redegjøres for bransjens vurdering av hva som vil være tilstrekkelig «avstand» mellom korte rentefond på utsiden av forordningens krav og pengemarkedsfond som oppfyller forordningens krav. Foreningen oppfordrer i brevet departementet om å omtale dette i den kommende lovproposisjonen.