Kari og Ola kjøpte verdipapirfond for 4,2 mrd. i mai

Etter et kraftig nedsalg i mars, har fondskundene kjøpt seg opp igjen i verdipapirfond de siste to månedene. I mai endte den totale nettotegningen på over 16 milliarder kroner.

Personkundene nettokjøpte verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i mai. Av dette ble ca. 2,2 milliarder kroner satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens ca. 2 milliarder fant veien til ulike typer rentefond.

Personkundenes forvaltningskapital økte med 3,3 prosent til 227 milliarder kroner i mai. Nettotegningen hittil i år er nå 0,3 milliarder i pluss, men forvaltningskapitalen er 17,3 prosent lavere enn ved starten av året.

Det ble tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 3,1 milliarder kroner i mai. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS). 2,3 milliarder kroner ble satt i aksjefond og 0,8 milliarder ble satt i rentefond.

Nordmenn har nå plassert pensjonsmidler med fondsvalg for totalt 212 milliarder kroner.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, aksjeselskaper og kommuner, nettotegnet verdipapirfond for 8 milliarder kroner i mai. Av dette ble 8,9 milliarder kroner tegnet i ulike typer rentefond, mens det netto ble innløst aksjefond for 0,4 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 0,8 milliarder kroner i mai.

Total nettotegning på 16,1 mrd.

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 16,1 milliarder kroner i mai. 4,7 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 11,8 milliarder ble satt i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte med 2,4 prosent til 1.274 milliarder kroner.

Hittil i år har det vært et totalt nettosalg på 21,4 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Forvaltningskapitalen er 49 milliarder, eller 3,7 prosent, lavere enn ved inngangen til året.

Hele statistikken for mai| Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388