Kjøpte verdipapirfond for 15 milliarder i juli

Fondssparerne benyttet feriemåneden til å kjøpe seg opp i verdipapirfond. Totalt ble det nettotegnet aksje- og rentefond for 15,2 milliarder kroner.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner i juli. Av dette gikk 1,6 milliarder kroner inn i aksje- og kombinasjonsfond mens 0,8 milliarder ble satt i ulike typer rentefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dette er fjerde måned på rad med positiv nettotegning i fond. Så langt i år har norske personkunder kjøpt verdipapirfond for 5 milliarder kroner netto. Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 241 milliarder kroner.

- Personkundene fortsetter sin jevne sparing til tross for det svært uoversiktlige farvannet vi seiler i for tiden. Det tyder på at de har lest og forstått bruksanvisningen for langsiktig sparing, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Det ble også nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 2,9 milliarder kroner i juli. Av dette gikk 2,3 milliarder inn i aksjefond og 0,6 milliarder kroner ble satt inn i rentefond.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene**, som blant annet omfatter forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettotegnet verdipapirfond for 8,9 milliarder kroner i juli. Av dette ble hele 8,6 milliarder satt i ulike typer rentefond, mens 0,4 milliarder kroner ble satt i aksjefond.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 1,1 milliard kroner i løpet av måneden.

Total nettotegning på 15,2 mrd.

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 15,2 milliarder kroner i juli. 4,7 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 10,8 milliarder ble satt i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte med 2,3 prosent til 1.339 milliarder kroner.

Hittil i år har det vært en total nettotegning på 9,8 milliarder kroner i norske verdipapirfond. Forvaltningskapitalen er 15 milliarder høyere enn ved inngangen til året.

Hele statistikken for juli |Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388