Knallstart på året for norske fondssparere

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 3,5 milliarder kroner i januar. Totalt ble det tegnet fondsandeler for hele 15,6 milliarder kroner netto i årets første måned.

Sparelysten slo inn for fullt blant norske personkunder ved inngangen til 2020. 3,5 milliarder kroner er den høyeste nettotegningen registrert i en enkeltmåned siden oktober 2018. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

1,8 milliarder ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens 1,7 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond. Personkundenes forvaltningskapital er nå på 282 milliarder, en økning på 2,3 prosent fra måneden før.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 3,4 milliarder kroner. I denne kategorien inngår bla. innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene**, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettotegnet verdipapirfond for 7 milliarder kroner. Av dette ble 7,5 milliarder tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble innløst rentefond for en halv milliard kroner netto.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 1,7 milliarder kroner netto. Her ble 1,2 milliarder satt i ulike typer rentefond, mens ca. 400 millioner ble tegnet i aksjefond.

15,6 milliarder totalt

Totalt ble det tegnet fondsandeler for 15,6 milliarder kroner netto i januar og forvaltningskapitalen steg med 2 prosent til 1 356 milliarder kroner.

Rundt 11 milliarder ble plassert i aksjefond, og av dette ble nesten 10 milliarder satt i globale aksjefond. Det ble tegnet rentefond for 4,6 milliarder kroner.

Hele statistikken for januar

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388