Rekordhøy tegning i aksjefond i november

Personkundene nettotegnet aksjefond for 4,8 milliarder kroner i november. Det er det høyeste tallet som er registrert i en enkeltmåned. Totalt endte nettotegningen i verdipapirfond på 5,6 milliarder kroner forrige måned.

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 5 milliarder kroner i november. Av dette ble altså 4,8 milliarder satt i aksjefond, en halv milliard ble satt i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 0,3 milliarder kroner.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dermed fortsetter den positive trenden vi har sett i 2020, der personkunder har hatt positiv nettotegning i fond hver måned siden mars, da koronapandemien førte til stort nedsalg.

– November hadde den høyeste nettotegningen i aksjefond fra norske personkunder som noen gang er registrert. En årsak er at sparingen blant folk flest har økt under koronaperioden fordi man har brukt mindre penger på andre ting som for eksempel reiser. Men det har også vært en positiv utvikling i aksjemarkedet, som nok har fått folk til å søke mot aksjesparing, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
– Samtidig er det viktig å minne om at sparing i aksjefond er noe man gjør for å oppnå en langsiktig avkastning utover det man kan oppnå i banken og ikke et kortsiktig spekulasjonsinstrument, sier Zakariassen.

Sterk utvikling på børsene

Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 272 milliarder kroner, en økning på 18,6 milliarder eller 7,3 prosent fra måneden før.

Det betyr at fondskundene har hatt god avkastning på sparepengene sine i perioden. En økning på 18,6 milliarder minus 5 milliarder i nytegning, vil si at 13,6 milliarder skyldes utviklingen på aksjemarkedet i november.

I november ble det også nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 5,2 milliarder kroner. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene solgte rentefond

De institusjonelle kundene** nettosolgte verdipapirfond for 2,2 milliarder kroner i november. Av dette ble det tegnet aksjefond for 1,2 milliarder, mens det ble nettosolgt rentefond for 3,6 milliarder.

De utenlandske kundene nettosolgte for 2,4 milliarder kroner i november.

Total nettotegning på 5,6 milliarder

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 5,6 milliarder kroner forrige måned. Ca. 8 milliarder ble nettotegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble solgt rentefond for 2,6 milliarder kroner netto.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for 35 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er på totalt 1 444 milliarder kroner, en økning på 122 milliarder eller 9,3 prosent siden inngangen til året.

Hele statistikken for november | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388