Sidelengs for verdipapirfond i februar

Det ble nettotegnet verdipapirfond for 52 millioner kroner i februar. Personkundene innløste for 600 millioner kroner.

Februar ble en udramatisk måned i verdipapirfondsmarkedet, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dette var før vi ante hvilke enorme konsekvenser koronaviruset ville ha på finansmarkedene både i Norge og globalt.

Personkundene innløste verdipapirfond for 670 millioner kroner i februar. Dette fordelte seg på innløsning av om lag 1 milliard kroner i aksje- og kombinasjonsfond, og nettotegning på 260 millioner kroner i ulike typer rentefond.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 270 millioner kroner. Dette innebærer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene solgte

De institusjonelle kundene**, det vil si kommuner, pensjonskasser, forsikringsselskaper etc., solgte verdipapirfond for netto 35 millioner kroner i februar. De nettosolgte aksje- og kombinasjonsfond for 1,25 milliarder kroner og nettotegnet ulike typer rentefond for 1,32 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 48 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen ned

Totalt endte februar med en nettotegning på 52 millioner kroner, fordelt på nettoinnløsning på 3,7 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond og nettotegning på 3,9 milliarder i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av februar på 1 310 milliarder kroner, en nedgang på 3,4 prosent fra januar.

Hele statistikken for februar

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388