Brev til Justisdepartementet om ny finansavtalelov

Mandag 29. mars sendte Verdipapirfondenes forening en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende ny finansavtalelov. I henvendelsen tok foreningen til orde for at loven ville ha utilsiktede konsekvenser dersom den ble gjort gjeldende for verdipapirfond, redegjorde for ulike relevante problemstillinger, og skisserte ulike løsninger.