Brev til Skatteetaten om utdeling fra verdipapirfond med andelsklasser

VFF sendte 16. februar et brev til Skatteetaten med spørsmål om utdeling fra verdipapirfond med andelsklasser.

Problemstillingen er knyttet bestemmelsen i skatteloven § 10 -20 som slår fast at verdipapirfond kan kreve fradrag i inntekten for beløp som deles ut til andelseierne, såfremt utdelingen skattlegges som rente hos andelseierne. Last ned brevet under.