Dempet positiv nettotegning i fond i september

Det ble totalt nettotegnet verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner i september. Personkundene sto for om lag en halv milliard.

Etter mange måneder med rekordhøy nettotegning blant norske personkunder, var septembertallene noe mer dempet. Måneden endte imidlertid med en positiv nettotegning på 565 millioner kroner for personkundene. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette ble 344 millioner kroner satt i aksjefond, 105 millioner i kombinasjonsfond og 186 millioner kroner i ulike typer rentefond.

Hittil i år har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for hele 35 milliarder kroner og de har nå en forvaltningskapital på 354 milliarder kroner.

Kilde: VFF. Tall i 1000 kr.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 2 milliarder kroner i september. Denne kategorien består av blant annet innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskaper og individuell pensjonssparing (IPS).

«Proffene» kjøpte aksjefond
De institusjonelle kundene** kjøpte verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner netto i september. Av dette gikk 1,7 milliarder kroner inn i aksjefond, 0,7 milliarder gikk ut av kombinasjonsfond, mens det ble nettotegnet ulike typer rentefond for 0,7 milliarder kroner.

Utenlandske kunder solgte norske verdipapirfond for 2,2 milliarder kroner netto i forrige måned. Av dette gikk om lag 1,8 milliarder ut av aksjefond.

15 % økt forvaltningskapital hittil i år
Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 2,3 milliarder kroner i september. Det ble tegnet aksjefond for 2,7 milliarder, ulike typer rentefond for 0,2 milliarder og det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 0,7 milliarder kroner.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for totalt 106 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen her hatt en økning på 15 prosent, eller 230 milliarder fra inngangen til året og er nå på 1 724 milliarder kroner.

Hele statistikken for september | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388