Finansbransjen forplikter seg til flere kvinnelige ledere

Andelen kvinnelige ledere i finansbransjen har stått på stedet hvil i flere år. Nå står finansnæringen samlet bak et nytt initiativ, Kvinner i Finans Charter, og VFFs medlemmer inviteres til å delta.

Ledere i Finansbransjen skal forplikte seg til å få flere kvinner i ledelsen gjennom det nye initiativet Kvinner i Finans Charter. Foto: Elin Høyland

Nå lanserer vi Kvinner i Finans Charter. Målet er å få opp kvinneandelen på ledernivå i finansnæringen. Fordi en finansbransje i kjønnsbalanse skaper størst verdier for selskap og samfunn.

– Tiden for festtaler er over – nå trenger vi radikale grep for å gjøre det alle er enige om er strategisk viktig. Nå forplikter bransjen seg til å følge engelsk suksessoppskrift, sier initiativtagerne Alexandre Morris, investeringsdirektør i SKAGEN Fondene og Turid E. Solvang, daglig leder i FutureBoards.

– Den positive effekten av økt andel kvinner i ledende funksjoner i næringslivet er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen for sakte, også her i Norge, hvor vi liker å se på oss selv som et foregangsland for likestilling, fortsetter Morris og Solvang.

For å få fart på utviklingen må dette inn på strategisk nivå i selskapene, på lik linje med andre mål for å øke bunnlinjen. Motivasjonen for økt kjønnsbalanse er ikke lenger bare sosial rettferdighet, men økt produktivitet og lønnsomhet for selskapene og samfunnet. Derfor bør norske toppledere være ivrige etter å strekke seg enda lenger enn de har gjort til nå.

For å gjøre noe med dette, har vi sett til Storbritannia. I 2016 tok Finansdepartementet (HM Treasury) i Storbritannia initiativ til Women in Finance Charter. Overgangen fra prat til konkrete mål bar raskt frukter. På bare få år har over 400 finansinstitusjoner med nær en million ansatte i UK signert charteret og i 2020 kunne om lag to tredjedeler vise til framgang. Selskaper som Blackrock og HSBC har gått i front, og både store og små finansforetak har fulgt etter.

Fire ambisiøse og forpliktende prinsipper

På initiativ fra Morris og Solvang – etter modell fra Storbritannia – lanserer vi nå Kvinner i Finans Charter i Norge. Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening. NBIM/Oljefondet, Storebrand, SKAGEN Fondene, ABG Sundal Collier, Sparebank1 SR Bank, KLP, Verdane, Summa Equity, Formuesforvaltning, Gjensidige Forsikring og Hadean Ventures er allerede med som «Founding Partners». FutureBoards vil stå for administrasjon og drift.

– Man blir med i den gjeve klubben av “doers, not talkers” ved å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og sist, men ikke minst, knytte godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene, forteller Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Det siste prinsippet var gjenstand for omfattende diskusjon da det ble presentert i Storbritannia. I etterkant mener imidlertid en tredjedel av deltakerne at denne direkte sammenhengen er viktig for måloppnåelse.

Kjønnsbalanse er lønnsomt

Vi er heldigvis forbi diskusjonen om mangfold faktisk lønner seg, det har forskningen sørget for. Men det er fortsatt et gap mellom denne erkjennelsen, og viljen til å gjøre noe med det. I den norske finansverdenen hører vi ofte at den lave andelen kvinner skyldes at det ikke er nok kvinner å velge mellom, at kvinnene velger andre yrker og tryggere jobber, eller andre avsporinger. Vårt svar på det er: tenk nytt – dette er ikke et umulig prosjekt, se bare til Storbritannia!

Norge har gått foran og vist at kjønnskvoteringsloven har virket for økt kjønnsbalanse i ASA-styrene. Nå må vi å ta grep også på ledende stillinger. Ved å forplikte seg til ambisiøse mål, motta godtgjørelse for måloppnåelsen og dele resultatene med omverdenen, kommer vi til å se at det skjer noe med andelen kvinner i norsk finans!

– For oss er det en selvfølge å stille seg bak dette viktige initiativet for å bedre kjønnsbalansen i finansnæringen, sier Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i Verdipapirfondenes forening.

Ved å bli med i Kvinner i Finans Charter, forplikter bedriften seg til å

  1. Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering
  2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  3. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til lederteamet
  4. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside

Bli med!

Den enkelte bedrift velger selv mål og tiltak innenfor rammen av ovennevnte prinsipper. Prinsippene gir overordnede føringer for arbeidet, og hver enkelt bedrift kan tilpasse innholdet i prinsippene til sin organisasjons størrelse og situasjon.

Dere kan lese mer om Kvinner i Finans Charter på www.kvinnerifinans.com. Det er også her charteret signeres.

Invitasjon til bli med i Kvinner i Finans Charter er nå sendt til alle medlemsbedriftene i VFF. Du kan lese invitasjonen her.

Les DN-artikkel om Charteret 17. juni (krever abonnement).

Eierne av Kvinner i Finans Charter