Fortsatt en vei å gå, men andelen kvinner i fondsbransjen øker

Fra 2019 til 2020 økte kvinneandelen i fondsforvaltningsbransjen fra 29 til 31 prosent.

– På rett vei: Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF

For andre år på rad har Verdipapirfondenes forening kartlagt kvinneandelen hos sine medlemsselskaper. Resultatet viser at det har vært en økning i kvinneandelen på de fleste områder det siste året.

– Det er gledelig å se at vi er på rett vei. Men selv om man ser en svak bedring på noen områder så er fondsbransjen fortsatt for mannsdominert, særlig gjelder det blant forvaltere, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Dette er noe VFF og bransjen er opptatt av og klar over.

– Det er en attraktiv bransje hvor det er spennende å jobbe for begge kjønn og vi tror at mange flere kvinner vil kunne trives i bransjen. Derfor jobber vi som bransje og de respektive medlemmene for å øke kvinneandelen, sier Zakariassen.

Det er særlig blant de som jobber med forvaltning at kvinneandelen er lav. For denne type stillinger økte kvinneandelen fra 17 prosent i 2019 til 19 prosent i 2020.

– Innenfor stillinger som analyse, risk, trading og ESG, er imidlertid kjønnsfordelingen mer balansert. Dette er stillinger som ofte er et springbrett til morgendagens forvaltere og ledere, sier Zakariassen.

Nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF), hvor også VFF er representert, har over flere år jobbet aktivt med tiltak for å øke kvinneandelen i bransjen.

– Vi ser at kvinner som jobber i finans er veldig tilfreds med å jobbe med fagfeltet. Undersøkelser som nettverket Kvinner i frontfinans har gjort, viser at kvinner ønsker meningsfylte og utfordrende jobber, sier investeringsdirektør i SKAGEN og leder av Kvinner i frontfinans, Alexandra Morris.

– Noen av nettverkets største oppgaver er dermed å formidle den viktige rollen som finans spiller i samfunnslivet, til kvinnelige studenter og dermed motivere flere til næringen. Ambisjonene er høye og nettverket vil framover øke takten på foredrag og tilstedeværelse på høyskoler/universiteter, promovere flere kvinner til å uttale seg i medier og stille som rollemodeller og mentorer for den yngre generasjonen, sier Morris.

Videre poengterer Morris at forskning viser at mangfold bidrar til bedre resultater.

– Dette handler om økonomiske resultater, ikke sosial rettferd, sier hun.

I KLP kapitalforvaltning, et av landets største fondsforvaltningsmiljøer, jobber de målrettet og bevisst for å få en bedre kjønnsfordeling i organisasjonen.

– Vår målsetting er å øke kvinneandelen i selskapet og særlig på forvaltningssiden. Vi erkjenner at vi har en vei å gå, men vi er helt sikre på at vi har spennende stillinger å tilby og det er mange utrolig flinke kvinner som vi ønsker å tiltrekke oss, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning.

– Vi jobber aktivt med å finne de rette talentene og har innført internshipordning for å komme i kontakt med unge talenter av begge kjønn. Vi er synlig til stede på utdanningsinstitusjonene og er bevisste på hvordan vi fremstår når vi holder foredrag og presentasjoner, sier Gulbrandsen.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388