Fortsatt høy tegning i aksjefond i januar

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner forrige måned og fortsatte dermed trenden vi har sett de siste månedene med høy sparing i fond.

Av personkundenes nettotegning gikk 2,3 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens 0,7 milliarder gikk inn i ulike typer rentefond.

Totalt har norske personkunder en forvaltningskapital på 287 milliarder kroner i verdipapirfond.

I tillegg kommer tegning i pensjonsmidler med fondsvalg*. Denne kategorien inkluderer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 6,7 milliarder kroner netto i januar.

Forvaltningskapitalen for denne kategorien er på 270 milliarder kroner.

Proffene kjøpte for 16 milliarder

De institusjonelle kundene**, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettotegnet verdipapirfond for 16,1 milliarder kroner i januar.

Av dette ble 11,2 milliarder tegnet i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble tegnet rentefond for 5,2 milliarder kroner netto.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfond for 2,8 milliarder kroner netto. Her ble 1,4 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens ca. 1,3 milliarder ble tegnet i rentefond.

28 milliarder totalt

Totalt ble det tegnet fondsandeler for 28 milliarder kroner netto i januar og forvaltningskapitalen steg med 1,5 prosent til 1 515 milliarder kroner.

Rundt 16,5 milliarder ble plassert i aksjefond, og av dette ble 15,7 milliarder satt i globale aksjefond. Det ble tegnet rentefond for 11,3 milliarder kroner i januar.

Hele statistikken for januar

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388