Kraftig økning i antall aksjesparekontoer

I løpet av første halvår 2021 ble det åpnet over 174.000 nye aksjesparekontoer her i landet.

Det har vært en kraftig økning i andelen nordmenn som har startet fondssparing det siste året, og dette gjenspeiler seg også i antall aksjesparekontoer.

Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det ble åpnet 174.398 nye aksjesparekontoer i løpet av første halvår i år.

Totalt er det nå plassert 189,4 milliarder kroner på norske aksjesparekontoer. Det er en økning i forvaltningskapitalen på 29,2 milliarder fra nyttår til utgangen av juni 2021. I tillegg kommer plasseringer i enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Plasseringene på aksjesparekonto utgjør nå 80 prosent av personkunders forvaltningskapital i aksjefond.

Bytt fond uten å betale skatt

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Du kan lese mer om hvordan aksjesparekonto fungerer her.

Tabellen under viser antall aksjesparekontoer og total forvaltningskapital, fordelt på selskap.

Kilde: VFF. *SpareBank1 har avdekket i rapporteringen som ble gjort for årsskiftet. Dette er nå rettet opp i, og angitt tall per 30.6.21 er korrekt.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388