Fortsatt stor interesse for aksjefond blant personkundene

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 3,3 milliarder kroner netto i august. Det meste ble satt i aksjefond.

Etter mange måneder med høy interesse for verdipapirfond, holdt norske fondssparere koken oppe også i august. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes nettotegning på 3,3 milliarder, ble 2,8 milliarder kroner satt i aksje- og kombinasjonsfond. 0,4 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond.

34 mrd. inn hittil i år

Så langt i år har personkundene tegnet fondsandeler for 34,4 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen til denne kundegruppen har i perioden steget med 28 prosent eller 78,5 milliarder kroner til totalt 363 milliarder kroner.

Kilde: VFF

Samtidig ble det i august nettosolgt pensjonsmidler med fondsvalg* for omtrent 1 milliard kroner. Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene**, som blant annet omfatter kommuner, forsikringsselskap, pensjonskasser og aksjeselskap, nettotegnet verdipapirfond for totalt 0,8 milliarder kroner i august. Det ble solgt aksje- og kombinasjonsfond for om lag 1 milliard kroner netto, mens det ble kjøpt ulike typer rentefond for 1,7 milliarder kroner.

Uttak fra utenlandske kunder

Statistikken viser at utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 4,5 milliarder kroner i august. De negative tallene skyldes i stor grad omplasseringer hos et av medlemsselskapene fra norskregistrert til utenlandsregistrert fond som dermed ikke lenger omfattes av VFFs statistikk.

Negativ nettotegning i august

Disse omplasseringene påvirker også totaltallene. Totalt for alle kundegrupper, endte august dermed med negativ nettotegning på 1,45 milliarder kroner. Det ble nettosolgt aksjefond for 4,3 milliarder og kjøpt ulike typer rentefond for 2,4 milliarder kroner.

Hittil i år har det blitt nettotegnet norske verdipapirfond for 104 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen har steget med 261 milliarder til 1.754 milliarder kroner.

Grafen under viser utviklingen i den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond fra starten av 2018 til utgangen av august 2021.

Kilde: VFF
Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.