Høringsuttalelse: Pensjon fra første krone

VFF sendte 17. februar 2021 høringssvar til Finansdepartementet til utredningen om pensjon fra første krone og fra første dag.

VFF sendte 17. februar 2021 høringssvar til Finansdepartementet til utredningen om pensjon fra første krone og fra første dag. I høringssvaret støtter foreningen at minstekravet til pensjonssparing i privat sektor etter lov om obligatorisk tjenestepensjon skal være 2 prosent av all lønn opp til 12 G.

Foreningen støtter også alternativet i utredningen der nedre aldersgrense for rett til innmelding i private tjenestepensjonsordninger settes til 13 år, som i folketrygden og offentlig tjenestepensjon, og at det ikke lenger skal være minstekrav for rett til medlemskap i obligatoriske tjenestepensjonsordninger.