Kjøpte verdipapirfond for 10,2 milliarder kroner

Mai ble nok en måned med høy nettotegning i verdipapirfond på totalt 10,2 milliarder kroner. Personkundene nettotegnet aksjefond for 2,4 milliarder kroner.

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for 2,2 milliarder kroner mer enn de solgte i mai. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette gikk 2,9 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 0,7 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen til norske personkunder var ved utgangen av mai på 328 milliarder kroner, en økning på 15 prosent siden starten av året.

I tillegg kommer tegning i pensjonsmidler med fondsvalg*, som f.eks. innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS). I mai ble det nettotegnet slike midler for 3,6 milliarder kroner. 3 milliarder ble satt i aksjefond og 0,5 milliarder i rentefond.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene**, det vil si kunder uten personnummer som forsikringsselskap, kommuner og pensjonskasser, gikk motsatt vei av personkundene forrige måned. Institusjonskundene nettosolgte aksjefond for 1,3 milliarder kroner og nettokjøpte rentefond for 4 milliarder kroner i mai.

Forvaltningskapitalen til denne kundegruppen er nå på 908 milliarder kroner, 10 prosent høyere enn ved starten av året.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 1,1 milliard i mai.

Kjøpte for 10,2 mrd. totalt

Alle kundegrupper sett under ett, nettotegnet norske verdipapirfond for 10,2 milliarder kroner i mai. Det fordelte seg på 4,8 milliarder i aksjefond, 0,7 milliarder i kombinasjonsfond og 4,2 milliarder kroner i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1.654 milliarder kroner. Det er 161 milliarder kroner, eller 11 prosent, høyere enn ved inngangen på året.

Hele statistikken for mai | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388