Kraftig økning i antall aksjesparekontoer

I siste halvår 2020 ble det åpnet over 80.000 nye aksjesparekontoer her i landet.

Antall aksjesparekontoer har økt fra 734 986 ved utgangen av juni i fjor til 819 001 ved utgangen av 2020. Det viser ny statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt er det nå plassert 160,3 milliarder kroner på norske aksjesparekontoer. Det er en økning i forvaltningskapitalen på 32,8 milliarder kroner i andre halvår 2020. I tillegg kommer enkeltaksjer, som ikke er inkludert i disse tallene.

Plasseringene på aksjesparekonto utgjør nå 84 prosent av personkunders forvaltningskapital i aksjefond.

– Den kraftige økningen i antall nye aksjesparekontoer er nok et uttrykk for at spareiveren blant nordmenn har vært stor i 2020. Det har også gitt seg utslag i rekordhøye nettotegningstall i aksjefond blant norske personkunder, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Kilde: VFF

Fortsatt økning tross stengt overgangsvindu

Ved inngangen til 2020 stengte overgangsvinduet for aksjesparekonto som hadde vært åpent siden ordningen trådte i kraft i september 2017.

Overgangsvinduet åpnet for at man kunne flytte eksisterende midler i aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto uten å betale skatt på opparbeidet gevinst. I dag regnes slik flytting som realisasjon av midlene og det påløper gevinstskatt.

Bytt fond uten å betale skatt

Aksjesparekonto er ikke et spareprodukt, men en skatteordning for sparing i aksjer og aksjefond. Formålet med aksjesparekonto er å gjøre det enklere og gunstigere for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan selge og bytte aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

Du kan lese mer om hvordan aksjesparekonto fungerer her.

Tabellen under viser antall aksjesparekontoer og total forvaltningskapital, fordelt på selskap.

Kilde: VFF

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vf.fno

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388