MedlemsNytt 3-2021

Webinar: hvordan påvirket pandemien den norske fondsbransjen?

Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Finansanalytikerforeningen (NFF) inviterer til webinar om en ny rapport som nylig er utarbeidet av VFF om koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen.

En arbeidsgruppe i regi av VFF har i høst utarbeidet en rapport om de viktigste konsekvensene for den norske kapitalforvaltningsbransjen som følge av koronapandemien våren 2020. Formålet med arbeidet har vært å identifisere de viktigste læringspunktene for bransjen.

Påmelding til webinaret her

Innledere:

Bernt Zakariassen, leder i VFF Anette Hjertø, Seksjonsleder for absolutte investeringer, DNB Asset Management Dagfin Norum, CIO i Storebrand

Ordstyrer er Mette Lindbæk, leder i NFF.

På webinaret går vi nærmere inn på innholdet i rapporten. I tillegg blir det en panelsamtale med Anette Hjertø (DNB Asset Management) og Dagfin Norum (Storebrand), som begge var med i arbeidsgruppen, som vil gi ytterligere perspektiver fra et markedsståsted.

  • Dato: Torsdag 4. februar
  • Tid: 08:30-09:30
  • Sted: Zoom webinar
  • Påmeldingsfrist: 03.02.2021 kl. 15:00

Rapporten har blant annet vurdert:

– Hvordan kapitalmarkedene fungerte – Konsekvenser av kundeadferden – Praktiske og omdømmemessige konsekvenser for bransjen – Effekten av de myndighetstiltakene som var sentrale for finansmarkedene.

På bakgrunn av erfaringene som er høstet, har arbeidsgruppen skissert forslag til tiltak som bør vurderes både i forkant av og under en tilsvarende ny krise i fremtiden. Disse forslagene er ment som innspill som kan bidra til å gjøre markedet mindre sårbart for fremtidige hendelser som den vi opplevde i vår. I rapporten presiseres det at grunnlaget for de tiltakene som myndighetene setter inn i kritiske markedssituasjoner må være basert på nasjonale hensyn, og at det er hensynet til norsk økonomi og finansiell stabilitet som må være førende.

Lenke til rapporten: https://vff.no/news/2021/ny-rapport-koronapandemiens-konsekvenser-for-fondsbransjen

Link til webinaret sendes ut i forkant til de som er påmeldt.

Webinaret er gratis.