Pengene strømmer inn i aksjefond

Hittil i år har det blitt nettotegnet andeler i norske verdipapirfond for 65 milliarder kroner. 14,4 milliarder ble tegnet i mars. Av dette ble 6 milliarder tegnet i aksjefond.

Den høye nettotegningen i verdipapirfond som vi har sett de siste månedene, fortsatte i mars. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

Norske personkunder plasserte 4,5 milliarder kroner netto i verdipapirfond forrige måned. 4 milliarder av disse ble satt i aksjefond. Hittil i år har de tegnet aksjefond for 8,9 milliarder kroner.

Totalt har personkundene nettotegnet verdipapirfondsandeler for 12 milliarder kroner. Aldri før har vi sett like høy tegning i et første kvartal som i år.

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 308 milliarder kroner, en økning på 7 prosent fra inngangen til året.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 0,6 milliarder kroner i mars.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettotegnet verdipapirfond for 8,4 milliarder kroner i mars.

Av dette ble 1,5 milliarder kroner satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens 6,9 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner forrige måned. Hittil i år har utenlandske kunder nettotegnet andeler for 5,5 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Rekordhøy nettotegning hittil i år

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettotegnet verdipapirfond for 14,4 milliarder kroner i mars, hvorav 6 milliarder ble tegnet i aksjefond og 7,8 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond.

Så langt i år er det nettotegnet verdipapirfondsandeler for 65 milliarder kroner, det høyeste tallet i et første kvartal noen gang. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.597 milliarder kroner, en økning på 82 milliarder, eller 5,4 prosent siden starten av året.

Hele statistikken for mars | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388