Personkundene fortsetter å sette penger i aksjefond

I februar nettotegnet norske personkunder verdipapirfond for 4,5 milliarder kroner. Over halvparten ble satt i aksjefond.

Norske personkunder har hatt høy sparing i fond siden koronapandemien brøt ut for ett år siden. Dette fortsatte i februar. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av en nettotegning på 4,5 milliarder, ble 2,9 milliarder satt i aksjefond, mens 1,1 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond.

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond er nå på 297 milliarder kroner, en økning på 3,4 prosent fra starten av året.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 2,5 milliarder kroner i februar. 1,7 milliarder av pensjonsmidlene ble tegnet i aksjefond, mens 0,7 milliarder ble satt i rentefond.

Proffene kjøpte både aksje- og rentefond

De institusjonelle kundene**, det vil si kommuner, pensjonskasser, forsikringsselskaper etc. nettotegnet fond for 13,4 milliarder i forrige måned. Av dette ble omtrent like mye satt i aksje- og kombinasjonsfond (6,8 milliarder) som i rentefond (6,5 milliarder kroner).

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner i februar.

Kjøpte for over 22 milliarder

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 22,3 milliarder kroner forrige måned. Av dette ble 12 milliarder kroner tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 10,2 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 559 milliarder kroner, 43,6 milliarder høyere enn ved nyttår.

Hele statistikken for februar | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388