Personkundene kjøpte aksjefond for 4 mrd. i april

Norske personkunder fortsatte å nettokjøpe aksjefond i april, slik de har gjort de siste månedene. Totalt tegnet personkundene verdipapirfond for 5,4 milliarder kroner netto.

Av nettotegningen på 5,4 milliarder kroner, ble 4,6 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond, mens 0,8 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt har personkundene nå en forvaltningskapital på 320 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

I tillegg kommer tegning i pensjonsmidler med fondsvalg*. I april ble det nettotegnet slike midler for 1,3 milliarder kroner. Av dette ble 0,5 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond mens 0,7 milliarder ble tegnet i ulike typer rentefond.

Proffene nettosolgte i april

De institusjonelle kundene**, som for eksempel forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner eller aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner i april. De nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 0,7 milliarder, mens det ble nettosolgt rentefond for 2,7 milliarder kroner netto.

Institusjonskundene har nå en forvaltningskapital på totalt 886 milliarder kroner, en økning på 9,5 milliarder eller 1 prosent den siste måneden.

Utenlandske kunder nettosolgte fond for 14 millioner kroner i april. Utenlandske kunder har nå en total forvaltningskapital på 129 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Total nettotegning på 5,1 milliarder

Totalt i april ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 5,1 milliarder kroner. 6,5 milliarder ble tegnet i aksjefond, 0,7 milliarder i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt rentefond for 2,6 milliarder kroner.

Totalt er forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond på 1.620 milliarder kroner. Det er en økning på 126,3 milliarder kroner (7,8 prosent) fra inngangen til året.

Hele statistikken for april | Hittil i år

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388