Verdens første autoriserte robotrådgiver er norsk

Sbanken sin «Sparerobot» ble 21. juni formelt sett en godkjent autorisert robotrådgiver. Med det har norsk finansnæring satt seg på kartet som første land i verden med autorisert finansiell robotrådgivning.

En samlet finansnæring gjennom Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i mars 2019 å etablere en autorisasjonsordning for robotrådgivere. Sbanken var en av seks pilot-bedrifter som gjennom 2020 testet ut både søknadsprosessen og kravene som ble stilt til autorisasjonen. Autorisasjonsordningen ble deretter åpnet for i januar 2021.

Etter en omfattende søknadsprosess var det til slutt Sbankens «Sparerobot» som bestod eksamenen først. Dette til stor jubel både internt fra Sbanken og norsk finansnæring generelt:

- Det var en fantastisk nyhet da vi fikk vite at vi ble autorisert. Vi tok oss tid til å juble over at vi kom i mål og at vi er først i verden. Et tydelig bevis på at Finans i Norge med rette kan bruse med fjærene og at Sbanken igjen viser at vi leverer varene. Nå vil vi jobbe videre med mål om å kontinuerlig forbedre løsningen. Mulighetene innen robotrådgivning er nærmest ubegrensete, sier Magnus Selven, Leder for investeringsrådgivning i Sbanken.

Samme kvalitet, uavhengig av kanal

Den formelle godkjenningen er gitt av Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut), som har autorisert rådgivere i finans gjennom lengre tid. FinAut presiserer at de er opptatt av like god forbrukerbeskyttelse uavhengig av om rådgiveren er en fysisk person eller en robot og at flere andre robotrådgivere ligger i løypa for å bli autoriserte. Først ut var imidlertid Sbanken, noe som ikke kom overraskende på:

- Sbanken er kjent for å levere nye og digitale løsninger som kommer forbrukere til gode. At de nå som først i verden bestod eksamen, overrasket meg ikke. Dette er et stort steg på vei inn i fremtiden og en spennende milepæl for norsk finansnæring, sier Siv Seglem, adm.dir i Finaut.

Spesielt høy tillit og gode digitale løsninger i Norge

Norsk finansnæring er langt fremme med å levere digitale løsninger som er enkle og trygge for forbrukerne. Norske forbrukere er tilsvarende langt fremme med å benytte seg av digitale løsninger som finansnæringen tilbyr. Norge er i stor grad et land med høy tillitskapital.

- Det er et kvalitetsstempel og en trygghet for forbrukerne å vite at roboter ikke bare etterlever strenge regelverk, men også utvidet god skikk ved rådgivning. Vi ser på autorisasjonen som meget viktig for å bidra til å skape tillitt til ny teknologi og at robotrådgivning på en effektiv måte kan gjøre sparingen til tusenvis av nordmenn smartere og bedre på kundens premisser, sier Selven i Sbanken.

Fornøyde kunder, fornøyd næring

Årets undersøkelse av "Forbruker- og finanstrender", som Kantar TNS utførte på vegne av FinAut, viste at over 90% som har kjøpt finansielle produkter det siste året og fått rådgivning er fornøyd med rådgivningen totalt sett. Bruken av digitale løsninger har økt, men de fleste kjøp skjer fremdeles i dialog med en medarbeider. Når rådgivning tilbys av digitale kanaler, eller robotrådgivere, må kravene til kvalitet og autorisering følge med.

- Og for dem som fremdeles ønsker å snakke med et menneske istedenfor eller både òg, har vi 12 500 autoriserte rådgivere over hele landet som gir gratis råd om stort og smått, sier Siv Seglem, adm.dir i Finaut.

Se etter autorisasjonsmerkene for de ulike autorisasjonene og søk om din rådgiver/robotrådgiver er autorisert på www.finaut.no

Les mer på Finaut.no