Complianceseminar 2022

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterer til heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko 19. oktober 2022.

Seminaret vil gi deltakerne en oppdatering på relevant regelverk, og er en god møteplass for alle som arbeider med compliance i verdipapirfondsbransjen. Seminaret blir avholdt i DNBs lokaler i Bjørvika, der det rundes av med en middag hvor deltakerne kan dele erfaringer og bli bedre kjent.


På programmet står blant annet:

  • Avvikling av inntektsdelingsavtaler med kunder – hvordan tilpasse seg ny forvaltningspraksis?
  • Bærekraftsarbeid i praksis – utfordringer og måling av effekt
  • EUs nye lovgivning om digital operasjonell motstandsdyktighet (Digital Operational Resilience Act (DORA))
  • Nytt fra Finanstilsynet
  • Produktgodkjenningsprosess
  • Praktisk implementering av anti-hvitvasking – risiko og ansvar
PÅMELDING

Tid: 19. oktober 2022 kl. 10.00-16.45 med påfølgende middag
Sted: DNBs lokaler i Bjørvika (Dronning Eufemias gate 30, Oslo)
Pris: 3000 + mva. kroner for medlemmer, 5000 + mva. kroner for ikke-medlemmer
Påmelding: Innen torsdag 29.september

Program for dagen

Om foredragsholderne

Vel møtt!