Foredragsholdere

På Fondsdagen 2022 møter du:

Portrett av Live Nelvik

Live Nelvik

Konferansier

Live Nelvik er dagens konferansier. Hun er kjent som programleder på TV og radiovert, blant annet med NRK seriene «Dama til», «Live redder verden..Litt» og «Lives oppdragelsesreise». For tiden aktuell som programleder i det ukentlige P3-programmet Lørdagsrådet.

Portrett av Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen

NUPI

Julie Wilhelmsen er spesialist på russisk politikk og har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som seniorforsker på NUPI og har tidligere vært prosjektleder for russlandsprogrammet på FFI. Wilhelmsens forskningsfokus er russisk innenriks- og utenrikspolitikk, kritiske sikkerhetsstudier og radikaliseringen av islam i Eurasia. Hun har vært redaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk og var medlem av Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (2014-2015). Wilhelmsen har også et bredt nedslagsfelt i det offentlige ordskiftet og mottok i 2020 Skjervheimprisen for sitt bidrag til den utenrikspolitiske debatten.

Portrett av Bjørn Slåtto

Bjørn Slåtto

Adm.dir. i Eika og styreleder i VFF

Bjørn Slåtto styreleder i VFF og adm. dir. i Eika Kapitalforvaltning. Han har tidligere blant annet vært CEO i Terra Markets og Orkla Finans.

Portrett av Espen Henriksen

Espen Henriksen

Handelshøyskolen BI

Espen Henriksen er ansatt ved Institutt for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Før BI jobbet han ved University of California at Davis, University of California at Santa Barbara og for Norges Bank Investment Management. Henriksen har publisert i flere av verdens ledende økonomitidsskrifter.  Han har gitt råd til Finansdepartementet for utforming av referanseindeksen for "Oljefondet", som medlem av Mork-utvalget som ga råd om å øke aksjeandelen i fondet til 70%. Han har nylig argumentert for at det er vanskelig å finne hold for å hevde at endringer i porteføljesammensetning "gjør godt".

Portrett av Robin Wigglesworth

Robin Wigglesworth

Financial Times

Robin Wigglesworth er redaktør av Alphaville, Financial Times' finansblogg, og forfatter av boken TRILLIONS, om indeksfondenes fødsel og framvekst. Før det var han global finanskorrespondent basert i Norge, markedsredaktør i USA, markedskorrespondent i England, og midtøstenkorrespondent i Abu Dhabi for Financial Times.

Portrett av Mette Lindbæk

Mette Lindbæk

Norske Finansanalytikeres Forening

Mette Lindbæk er administrerende direktør i Norske Finansanalytikeres Forening (NFF), som er en nettverksarena for fagkompetanse i finans. Hun har tidligere jobbet i Finans Norge og Orkla Finans, og har blant annet arbeidet mye med spørsmål knyttet til likestilling og kompetanse i finansnæringen. Mette er også del av styret i KIFF (Kvinner i Front Finans), og har hatt ansvaret for utarbeidelse av årets undersøkelser blant studenter og kvinner i bransjen.

Portrett av Håvard Gulbrandsen

Håvard Gulbrandsen

Adm.dir. KLP Kapitalforvaltning

Håvard Gulbrandsen har vært administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning siden 1. september 2009.  Han har tidligere jobbet i NBIM, Storebrand og DNB. Gulbrandsen har en MSc in Management Sciences fra University of Warwick (1988), Master in Finance & Investments (1989) og er autorisert finansanalytiker fra 1992.

Portrett av Alexandra Morris

Alexandra Morris

Investeringsdirektør i SKAGEN

Alexandra Morris er investeringsdirektør i SKAGEN Fondene siden 2016. Hun har tidligere erfaring som investeringsdirektør i DNB, forvalter og aksjeanalytiker, samt IR-ansvarlig for Amersham plc. i London. Hun har også bred erfaring fra styrearbeid og nominasjonskomiteer. Med lang erfaring fra finansmarkedene har hun engasjert seg i å fremme bransjen for kvinner ved blant annet initiering av KIFF (Kvinner i Front Finans) samt Kvinner i Finans Charter. Hun er utdannet ved Handelshøyskolen St. Gallen, Sveits samt autorisert finansanalytiker (NFF/NHH).

Portrett av Janicke Scheele

Janicke Scheele

DNB og styreleder i Norsif

Janicke Scheele er utdannet Siviløkonom med spesialisering Finans fra Handelshøyskolen BI og har i tillegg en MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er Autorisert Finansanalytiker og Finansiell Rådgiver og har jobbet i det norske og globale kapitalmarkedet siden 1989. Hun har erfaring som analytiker, porteføljeforvalter, og har jobbet med strategisk og taktisk aktivaallokering. Etter å ha arbeidet 10 år med rådgivning av institusjonelle kunder så har hun siden 2015 ledet og bygd opp teamet for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management. En sentral del av dette arbeidet er aktiv eierskapsutøvelse og integrering av risiko og muligheter innen ESG i investeringsprosesser. Hun er også styreleder i Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Portrett av Anne Merethe Bellamy

Anne Merethe Bellamy

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy er direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, en stilling hun har hatt siden 2012. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Portrett av Tonje Drevland

Tonje Drevland

Seksjonssjef i Forbrukertilsynet

Tonje Drevland er seksjonssjef i Forbrukertilsynet, med ansvar for blant annet områdene bærekraft og finans. Hun har har tidligere vært advokat i SANDS Advokatfirma AS (2019–2021), Tenden Advokatfirma ANS (2011–2019) og Advokatfirmaet BA-HR AS (2010-2011).

Portrett av Lars Erik Moen

Lars Erik Moen

Danske Invest

Lars Erik Moen, leder Danske Invests nordiske aksje-team. Han har over 20 års erfaring som porteføljeforvalter og har tidligere jobbet i bl.a. Skandia AM og DNB. Siviløkonom, AFA og MBA i Finans.

Portrett av Vigdis Mathisen

Vigdis Mathisen

Forbundsleder Finansforbundet

Vigdis Mathisen har vært forbundsleder i Finansforbundet siden 2019. Hun har bakgrunn fra DNB hvor hun tidligere bla. har vært konsernhovedtillitsvalgt, medlem av konsernstyret og seniorkonsulent produktstøtte.

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Direktør VFF

Christian Henriksen er direktør i Verdipapirfondenes forening. Han er utdannet siviløkonom og er blant annet ansvarlig for VFFs arbeid knyttet til ESG. Han er styremedlem i Finansnæringens Autorisasjonsordninger (Finaut) og Finansklagenemnda.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Adm.dir. VFF

Bernt S. Zakariassen har jobbet i VFF siden 1998, de siste 7 årene som administrerende direktør. Han er medlem av styret i den europeiske fondsforeningen EFAMA, Nordic Bond Pricing (NBP), Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og Kvinner i Finans Charter.

Portrett av Tom Staavi og Jan Erik Fåne

Tom Staavi og Jan Erik Fåne

Finans Norge

Tom Staavi og Jan Erik Fåne er begge direktører i Finans Norge, og inviterer stort sett hver uke folk til samtale om ulike økonomispørsmål i podcasten Finanslunsj.