Høringssvar: Forslag om forbud mot returprovisjon

Verdipapirfondenes forening (VFF) har avgitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om forbud mot returprovisjon, dvs. et forbud mot å motta vederlag fra eller betale vederlag til andre enn kunden.

Verdipapirfondenes forening (VFF) har avgitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om forbud mot returprovisjon, dvs. et forbud mot å motta vederlag fra eller betale vederlag til andre enn kunden. Begrunnelsen for tilsynets forslag er større pristransparens og sammenlignbarhet for ikke-profesjonelle kunder som investerer i finansielle instrumenter i Norge.

Siden foreningens medlemsselskaper har ulikt syn på hvorvidt det bør innføres et nasjonalt forbud, tar foreningen som sådan ikke konkret stilling til forslaget, men påpeker ulike hensyn som kan trekke i forskjellig retning. Dersom et forbud innføres, bør det omfatte både spare- og forsikringsprodukter. Høringsuttalelsen tar også opp spørsmålet om et nasjonalt forbud mot returprovisjon vil være i samsvar med EU-retten, samt konkurransesituasjonen for norskregistrerte fond. Det påpekes samtidig at et forbud kan gi mer transparente prismodeller og derigjennom økt konkurranse.