Kvinneandelen på vei opp i fondsbransjen

Ferske tall viser at tett på halvparten av nyansatte i fondsbransjen nå er kvinner. Ekstra gledelig er det at dette også gjelder nyansatte innen selve forvaltningen.

– Svært gledelige tall: Bernt S. Zakariassen, adm.dir. i VFF. Foto: Irene Sandved Lunde.

Verdipapirfondenes forening (VFF) har de siste tre årene kartlagt kjønnsfordelingen blant ansatte hos sine medlemsselskaper. Tallene har vist at kvinneandelen øker, men at bransjen fortsatt er mannsdominert med en kvinneandel på drøye 30 prosent. Tallene for 2021 er nå klare og disse viser en svært positiv utvikling. I 2021 ble det ansatt nesten like mange kvinner som menn i fondsbransjen. 47 prosent av alle nyansatte var kvinner.

Ekstra gledelig er tallene fra nyansettelse innenfor forvaltning, hvor kvinneandelen historisk har vært ekstra lav. Også her er nesten halvparten av nyansatte i 2021 kvinner. 45 prosent av nyansatte investeringsdirektører, forvaltere og analytikere i 2021 var kvinner.
– Dette er svært gledelige tall. Det er åpenbart at mange av foreningens medlemsselskaper gjennom sin rekrutteringsprosess jobber godt med å bedre kjønnsbalansen. Nå er det viktig at vi ikke hviler på laurbærene, men forsetter det gode arbeidet, sier Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Det har historisk vært utfordrende å rekruttere kvinner inn i fondsbransjen. Spesielt innen selve forvaltningen. Innenfor stillinger som oppgjør, økonomi, risk, trading og ESG er kjønnsfordelingen mer balansert. Bransjen har over flere år jobbet aktivt med tiltak for å øke kvinneandelen. Nettverk som «Kvinner i frontfinans» og «Kvinner i Finans Charter», hvor VFF er representert, gjør i tillegg en svært viktig jobb for å bedre kjønnsbalansen.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 45012248