Kvinner i frontfinans trives og ønsker å bli i bransjen

Nettverket Kvinner i frontfinans (KIFF) har nylig gjennomført en ny spørreundersøkelse blant kvinner i frontfinans, som blant annet viser at kvinner trives og ønsker å bli. Målet med undersøkelsen var å kartlegge kvinners syn på frontfinans som en karrierevei.

I E24-podden snakker Ellen Amalie Vold, adm. direktør i Norsk Venturekapitalforening og Mette Lindbæk i NFF mer om funnene i undersøkelsen. Foto: Kristine Masdal Aadne/E24

I 2016 ble det gjennomført en tilsvarende spørreundersøkelse om kvinner i frontfinans i regi av blant annet Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) og en rekke erfarne kvinner fra denne delen av finansbransjen. Dette dannet grunnlaget for nettverksgruppe Kvinner i frontfinans (KIFF).

Verdipapirfondenes forening (VFF) har vært representert i KIFFs styre de siste årene og har vært med å utarbeide årets undersøkelse. Undersøkelsen fra 2021 hadde ett viktig fellestrekk med 2016 undersøkelsen: kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans. Selv om kvinnene i bransjen stort sett er fornøyde, er det en lang vei å gå for å oppnå en god kjønnsbalanse, og dette krever proaktive tiltak.

LES HELE RAPPORTEN HER

I E24-podden snakker Ellen Amalie Vold, adm. direktør i Norsk Venturekapitalforening, og Mette Lindbæk, administrerende direktør i Norske finansanalytikeres forening (NFF) mer om funnene i undersøkelsen.

HØR HELE PODCASTEN HER