Norske personkunder passerte 400 milliarder i forvaltningskapital i april

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 3,1 milliarder i april. Sammen med en positiv markedsutvikling bidro det til at verdien av norske personkunders samlede plasseringene i verdipapirfond for første gang har passert 400 milliarder kroner.

Etter at mars ble en måned med et lite nettosalg av verdipapirfond, ble april en måned som endte med nettokjøp, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Personkunder nettokjøpte verdipapirfond
Personkundene nettokjøpte verdipapirfond for 3,1 milliarder kroner. Av dette ble 1,2 milliarder kroner plassert i aksje- og kombinasjonsfond, mens 1,7 milliarder fant veien til ulike typer rentefond.

Personkundenes forvaltningskapital økte med 4 prosent og passerte altså for første gang 400 milliarder kroner i april. Det er en økning på 16 prosent fra årets start, eller 55 milliarder kroner.

Det ble nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 3,2 milliarder kroner i april. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS). 1,7 milliarder kroner ble satt i aksjefond og 1,5 milliarder ble satt i rentefond.

Nordmenn har nå plasseringer i pensjonsmidler med fondsvalg for totalt 357 milliarder kroner.

Proffene kjøpte rentefond
De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, aksjeselskaper og kommuner, nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i april. Av dette ble 2,4 milliarder kroner tegnet i aksjefond.

Total nettotegning på 9,3 mrd. og positive markeder ga all-time high i forvaltningskapital

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 9,3 milliarder kroner i april. 5,8 milliarder kroner ble tegnet i aksjefond og ca. 3 milliarder ble satt i rentefond.

Så langt i år er det kjøpt verdipapirfondsandeler for 22 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.836 milliarder kroner, en økning på 189 milliarder, eller 11,5 prosent fra starten av året. Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond har aldri vært høyere enn ved utgangen av april 2023.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt Zakariassen

Bernt Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 943 19 265

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 450 12 248