Markedsstatistikk hittil i år

Statistikken viser aktiviteten i fondsmarkedet siden siste årsskifte og oppdateres omkring den 15. hver måned.

Mars 2021

* Pensjonsmidler med investeringsvalg ble etablert som egen kategori i statistikken fra og med januar 2013. Fram til det inngikk kategorien som en del av kategorien«Norske personkunder».

Les mer om omleggingen her