Markedsstatistikk hittil i år

Statistikken viser aktiviteten i fondsmarkedet siden siste årsskifte og oppdateres omkring den 15. hver måned.

Juni 2024