Høringsuttalelse – krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Foreningen sendte den 10. desember 2019 svar på Finansdepartementets høring om krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren. Les høringssvaret under.