Æreskjeller fondsselgere??

Dagens Næringsliv melder på fredag at Bjørn Skogstad Aamo "æreskjeller fondsselgere". Men det er ikke - slik overskriften feilaktig gir inntrykk av - salg av verdipapirfond tilsynsdirektøren kritiserer

I et foredragsom Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo holdt på samfunnsøkonomenes konferanse på Sanderstølen torsdag 26. januar, advarer han mot et generelt frislepp av salg av hedgefond til allmennheten - så lenge kompetansen og etikken i salg og rådgivning ikke er høyere. I intervjuet i DN uttaler Skogstad Aamo at: "den erfaring vi har fra bankenes salg av strukturerte produkter, er noe av det vi har i bakhodet når vi sier at dette markedet ikke er modent for frislepp av nye produkter.

Både i avisartikkelen og i foredraget fremgår det helt klart at det ikke er salg av verdipapirfond som er grunnlaget for tilsynsdirektørens kritikk, men tilsynets erfaringer med bankenes og andre foretaks salg av strukturerte produkter (AIO, BMA/BMB). På denne bakgrunn blir det sterkt misvisende når overskriften i avisartikkelen leder oppmerksomheten hen til salg av verdipapirfond. I avisens nettutgave ble overskriften korrigert til "Uetiske og inkompente råselgere» – formodentlig for å bringe den mer i samsvar med hva som faktisk ble uttalt av Skogstad Aamo. Som vi vet er det ikke like enkelt å korrigere det trykte ord…

De siste fire årene har norske privatpersoner netto innløst andeler for over 10 mrd. kroner i aksjefond, mens titalls milliarder er plassert i strukturerte produkter. Det faller dermed på sin egen urimelighet å trekke salg av verdipapirfond inn i tilsynsdirektørens kritikk. Tvert imot ville et høyere salg av verdipapirfond de siste årene sannsynligvis redusert grunnlaget for Skogstad Aamos kritikk av de såkalte «uetiske og inkompetente råselgerne».

Når det gjelder hedgefond (eller spesialfond som blir den norske betegnelsen), ligger lovforslaget til behandling i Finansdepartementet. Hvorvidt departementet (og til syvende og sist Stortinget) velger å følge Kredittilsynets forslag om å avgrense salg av spesialfond kun til profesjonelle kunder, gjenstår derfor å se. I høringsuttalelsen fra foreningen har vi gitt uttrykk for at det er prinsipielt sett betenkelig å kategorisk avskjære det norske massemarkedet fra å kunne tegne andeler i spesialfond.