Både dyre og billige norske aksjefond

Det er riktig at kostnadene i norske aksjefond i snitt ligger litt høyere enn snittfondet i en del andre land, slik Dagens Næringsliv skrev forrige lørdag. Men det er stor spennvidde i kostnadene for norske aksjefond. De som primært er opptatt av kostnader kan lett finne aksjefond med svært lave kostnader også i det norske fondsmarkedet.

Dagens Næringslivs oppslag lørdag 27. mai baserte seg på en internasjonal undersøkelse. I undersøkelsen kommer det frem at kostnadene for norske aksjefond i gjennomsnitt er noe høyere enn andre land. Undersøkelsen viser samtidig at norske obligasjonsfond og rentefond er blant de billigste.

Sterk konkurranse i fondsmarkedet
Norske personkunder tilbys over 250 norskregistrerte og omlag 1.000 utenlandsregistrerte aksjefond i det norske fondsmarkedet. De siste årene har flere nye norske aktører lyktes med å etablere seg i markedet. Dette viser tydelig at det er effektiv konkurranse på tilbudssiden i det norske aksjefondsmarkedet.

Stor spennvidde
Det er riktig at norske aksjefond i snitt er noe dyrere enn enn snittfondet i en del andre land. Men de årlige forvaltningshonorarene i norske aksjefond varierer fra 0,35 prosent til i overkant av 2 prosent. De som er mest opptatt av kostnader har derfor muligheter til å velge billige aksjefond om de ønsker det.

Lett å sammenligne
Fondsbransjen har gjennom sin informasjonsstandard i tillegg gjort det svært enkelt for kundene å sammenligne kostnader på tvers av fond ved å samle all informasjonen på ett sted. Andre spareprodukter ligger langt unna denne graden av gjennomsiktighet og sammenlignbarhet. Kunder som er opptatt av pris kan dermed også lett finne frem til fond som har lave kostnader.

Sammensatt vurdering
Samtidig kan vi konstatere at flere av aksjefondene med de høyeste forvaltningshonorarene har gitt høyere nettoavkastning enn andre fond. Norske fondssparere kan med andre ord velge mellom aksjefond med store variasjoner både i kostnader og nettoavkastning, der ensidig vektlegging på kostnader lett blir et for enkelt kriterium ved valg av fond.