Ingen skjulte kostnader i verdipapirfond

I et debattinnlegg i Aftenposten 13. juni uttaler utredningsleder Eystein Gjelsvik i LO seg om kostnader ved obligatoriske tjenestepensjonsordninger. I innlegget skaper Gjelsvik et feilaktig inntrykk av at plasseringer i ”fond” er heftet med skjulte kostnader, og at ”fondene” bevisst har valgt en praksis med sikte på å skjule kostnadene for kundene.

I den grad Gjelsvik sikter til plasseringer i verdipapirfond er påstanden hans fullstendig urimelig – og blodig urettferdig. Det finnes overhodet ikke skjulte kostnader i verdipapirfond!

Kostnadene i verdipapirfond er tvert imot svært synlige, lette å finne frem til og lette å sammenligne på tvers av ulike fond og ulike forvaltere. Ingen andre finansielle plasseringsprodukter er i nærheten av tilsvarende gjennomsiktighet og sammenlignbarhet på tvers av ulike leverandører.

Det følger av lovgivningen for verdipapirfond at samtlige kostnader som påløper skal oppgis i informasjonsmateriell som fondene utarbeider. I tillegg etablerte Verdipapirfondenes forening for flere år siden en informasjonsstandard som innebærer at standardisert og full kostnadsinformasjon om fondene daglig gis i en rekke aviser, internett og andre medier. Her gis opplysninger om årlig forvaltningshonorar, tegningsgebyr og innløsingsgebyr på samme måte for alle verdipapirfond. Kunder som er opptatt av pris har således allerede i mange år lett kunnet finne frem til fond som har lave kostnader.

Videre følger det faktisk av lovgivningen at det årlige forvaltningshonoraret på daglig basis skal beregnes og kostnadsføres fondet. Dette innebærer at alle avkastningstall som oppgis daglig representerer avkastningen etter alle kostnader (nettoavkastning). Det gjenstår altså ingen skjulte kostnader som ytterligere vil redusere avkastningen på fondsplasseringene dine.

Når Gjelsvik hevder at han vil til livs ”den uheldige praksisen som fondene har lagt seg på gjennom å trekke sine prosenter direkte av avkastningen”, avslører han både faktiske kunnskapsmangler og gjør seg samtidig (mot bedre vitende?) til talsmann for et system som innebærer mindre gjennomsiktighet for deg som fondssparer.

Verdipapirfond er en gjennomregulert spareform hvor det er lagt avgjørende vekt på hensynet til forbrukerbeskyttelse. Gjennomsiktighet er ikke bare honnørord i bransjen, men selve styrken med verdipapirfond. Det er derfor helt urimelig å beskylde bransjen for det motsatte.

Innlegget har også stått på trykk i Aftenposten fredag 16. juni 2006.