Mindre risiko med månedlig sparing

Det er en misforståelse å tro at du må være lommekjent i aksjemarkedet for å lykkes med aksjesparing. Den enkleste måten å spare proft i aksjer på er gjennom månedlig spareavtale i aksjefond.

En viktig fordel med månedlig sparing er at det jevner ut svingningene i verdien av sparepengene dine.

Aksjemarkedene kan svinge mye fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan strekke seg over flere år. Men når du sparer jevnt gjennom hele spareperioden unngår du å være spesielt uheldig med ett enkelt tidspunkt for kjøp av andeler.

På den måten reduserer du sannsynligheten for lange perioder med negativ avkastning på sparepengene dine (se figur).

En annen viktig fordel med fast månedlig spareavtale er at den hjelper deg til å spare motsyklisk og overvinne aksjemarkedets psykologi. Med mindre du aktivt stopper spareavtalen, sørger den automatisk for at du også investerer i perioder da aksjemarkedene ser dystre ut.

I ettertid fremstår ofte andelene som billige på slike tidspunkt. Men uten spareavtalen må du aktivt mønstre nok mot til å plassere penger i aksjefond også når utsiktene er dystre, og det er som oftest vanskelig for de fleste av oss.

Mindre risiko med månedlig sparing

Last ned hele faktaarket fra oktober 2006

Last ned Pdf-fil (91,267 KB)