Nye nettsider for NUES

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse lanserte nylig nye nettsider.

nettsidene finner du alltid oppdatert versjon av den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, samt informasjon om ulike sider ved utvalgets arbeid. Sidene finnes både på norsk og engelsk.

Verdipapirfondenes forening ved administrerende direktør Lasse Ruud har siden januar 2005 ledet utvalgets arbeid.

Verdipapirfondenes Forening støtter prinsippene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. I tillegg har foreningen vedtatt en egen bransjeanbefaling om eierstyring. I denne anbefalingen gis det råd om hvordan forvaltningsselskapene bør informere sine andelseiere i tilknytning til utøvelse av eierstyring på vegne av fondene, samt hvordan forvaltningsselskapene bør opptre i eierstyringsspørsmål for å ivareta andelseiernes interesser.

Relaterte saker

Bransjeanbefalinger

Medlemmer av Verdipapirfondenes forening oppfordres sterkt til å følge de bransjeanbefalinger som vedtas av foreningens styre.

Les mer