Pressekonferanse om skatterfordeler i aksje- og kombinasjonsfond

Administrerende direktør Lasse Ruud presenterte resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse som kartlegger befolkningens kunnskaper om skattereglene i aksjefond. Få kjenner skattefordelene knyttet til sparing i aksjefond. I tillegg gir Ruud en kortfattet innføring i skattefordelene og to gode grunner til å tegne aksjefondsandeler før nyttår.

 • Skatteregler for aksje- og kombinasjonsfond
 • Skatteregler i aksje- og kombinasjonsfond er lite kjent
 • Tre skattefordeler i aksje- og kombinasjonsfond
 • Skjermingsrenten innebærer ”Skattefri bankavkastning” i aksjefond
 • Nærmere om hvordan skjermingsfradraget beregnes
 • Langsiktig skattekreditt
 • Stadige fondsbytter er bare lønnsomme hvis de gir vesentlig bedre avkastning
 • Aksjer knuser banken på lang sikt og skattefordelene bidrar til dette
 • Redusert formuesskatt
 • Redusert formuesskatt tas med fatning
 • To gode grunner til å tegne andeler før nyttår
 • Skattefordelene i aksjefond bør ikke være utløsende for tegning av andeler!