Taper på uvitenhet

Mange kjenner ikke skattefordelene i aksjefond som gir redusert skatt og høyere avkastning på sparepengene. Effektene av skatt er ofte undervurderte ved langsiktig sparing.

En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening i slutten av november måned slår fast at bare et mindretall av befolkningen kjenner skattefordelene i aksjefond.

- Resultatene viser at bransjen ikke har lykkes godt nok med å formidle kunnskap om skattereglene til folk flest, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Tre skattefordeler
Aksje- og kombinasjonsfond har tre skattefordeler som i sum kan gi merkbart redusert skatt på sparepengene:

1. Skattefri avkastning: En del av avkastningen i aksjefond er helt skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av aksjeavkastningen som overstiger den såkalte skjermingsrenten. Skjermingsrenten vil i praksis ligge på nivå med de beste bankrentene, noe som litt forenklet gir deg ”skattefri bankavkastning” i aksjefond.

2. Langsiktig skattekreditt: Avkastning utover skjermingsrenten er skattepliktig, men du må ikke betale skatten før du selger andelene dine. Så lenge du holder pengene i ro blir altså skattebeløpet stående i aksjefondet og gir deg enda mer avkastning på lang sikt.

3. Redusert formuesskatt: Andeler i aksjefond og de fleste kombinasjonsfond får 20 prosent rabatt i formuesskatten i 2006. Denne rabatten reduseres til 15 prosent fra og med ligningsåret 2007.

Aksjer er for langsiktig sparing
Ifølge Ruud bør ikke skattefordelene være utløsende for tegning av andeler i et aksjefond. For å spare i aksjer bør du ha en sparehorisont på minst fem år og være forberedt på at verdien av sparepengene vil svinge underveis.

- Du har ingen glede av å kjøpe klatreutstyr på salg dersom du har høydeskrekk. Den viktigste fordelen med sparing i aksjefond er høyere forventet avkastning enn andre spareformer på lang sikt. Skattefordelene bør bare betraktes som en gunstig bieffekt ved aksjesparing og ikke være utløsende for tegning, sier Ruud.

Relaterte saker

Pressekonferanse om skatterfordeler i aksje- og kombinasjonsfond

Administrerende direktør Lasse Ruud presenterte resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse som kartlegger befolkningens kunnskaper om skattereglene i aksjefond. Få kjenner skattefordelene knyttet til sparing i aksjefond. I tillegg gir Ruud en kortfattet innføring i skattefordelene og to gode grunner til å tegne aksjefondsandeler før nyttår.

Les mer