Verdipapirfond er ingen jungel

Flere avisartikler i mediene har nylig omtalt Kredittilsynets forestående «opprydding i fondsjungelen». Dekningen har skapt inntrykk av at oppryddingen også omfatter verdipapirfond, slik som aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond. Dette er fullstendig feil. Kredittilsynets forslag til ny regulering gjelder salg av strukturerte produkter, slik som banksparing med aksjeavkastning og aksjeindekserte obligasjoner, ikke verdipapirfond.

Sammenlignet med ”jungelen” av såkalte alternative investeringer er verdipapirfond et velfrisert kulturlandskap der lovreguleringen stiller strenge krav til både det enkelte verdipapirfond og forvaltningsselskapene. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond. Poenget med dette er å gi småsparere uten innsikt i verdipapirmarkedene omfattende beskyttelse samtidig som de får tilgang til å investere i verdipapirer.

Reguleringskravene sikrer blant annet full informasjon om kostnader, risiko, investeringsmandat og løpende rapportering av netto avkastning. Det er ingen bindingstider på verdipapirfondsandeler og det er ingen skjulte gebyrer som ligger på lur i liten skrift.

I tillegg publiserer en rekke aviser og nettsteder oppdaterte opplysninger om nettoavkastning på samme måte for alle verdipapirfond. Ingen andre finansielle plasseringsprodukter er i nærheten av tilsvarende gjennomsiktighet og sammenlignbarhet på tvers av ulike leverandører.

I motsetning til samlebegrepet ”fond” er verdipapirfond et beskyttet og strengt regulert spareprodukt. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond. Eiendomsfond, private equity-fond og strukturerte produkter er ikke verdipapirfond, og heller ikke regulert på samme måte.

Relaterte saker

Svært god forbrukerbeskyttelse i verdipapirfond

Den strenge lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov regulerer måten fondene forvaltes på og gir andelseierne omfattende beskyttelse. Av alle spareprodukter er det bare bankinnskudd som er like gjennomregulert som verdipapirfond.

Les mer