Børsfall er normalt

Kurssvingningene i aksjemarkedet kan gjøre mange nervøse. Børsfall er aldri hyggelig for oss som sitter med andeler i aksjefond. Men vi må ikke glemme at de er helt normale. Og at tålmodighet lønner seg.

De siste dagene har vi opplevd kursfall og uro på børser over hele verden. Sist dette skjedde i like stort monn var i månedsskiftet februar-mars. Det er ikke på forhånd mulig å forutsi sikkert når slike kursfall inntreffer. Det er heller ikke mulig å si noe sikkert om hvor mye kursene vil falle eller hvor lenge kursfallet vil vare. Men at det fra tid til annen kommer kursfall i aksjemarkedene er helt normalt.


Risiko og avkastning henger sammen
I tillegg til at svingninger i aksjemarkedet er normalt er det også en viktig grunn til at aksjeinvesteringer gir meravkastning. Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning for å gjennomleve verdisvingningene.

Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente høyere langsiktig avkastning på aksjer enn gjennom andre spareformer. Beholder vi roen og tålmodigheten gjennom svingene blir vi belønnet for dette på lang sikt ved at børsen over tid svinger mer opp enn den svinger ned.

Timing er kostbart
All erfaring tilsier at å treffe de beste tidspunktene for å gå inn og ut av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere. I tillegg kan det koste oss dyrt. Den største risikoen for oss som sparer langsiktig i aksjefond er ikke å bli med på nedturene, men å være ute av markedet når børsene snur oppover igjen.

Sparing i aksjefond handler ikke om å sjonglere seg frem til ”lottogevinster” gjennom stadige kjøp og salg av andeler på riktige tidspunkt.

Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten.