Børsfall - lønnsomt og helt normalt

I februar-mars var verdens aksjemarkeder nervøse, med relativt voldsomme svingninger på flere av de største børsene i verden. Slikt kan skremme mange, men for de tålmodige er dette lønnsomt. Det er nemlig svingningene som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid.

- Kurssvingninger er en del av aksjemarkedets natur. For de 1,2 millioner nordmenn som eier andeler i aksjefond for nærmere 100 milliarder kroner er det nettopp kortsiktige svingninger som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid. Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente høyere langsiktig avkastning på aksjer enn gjennom andre spareformer, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

I en kommentar på foreningens nettsted www.vff.no skriver Ruud at de siste dagenes børsuro igjen tydeliggjør hvilken avgrunn det er mellom det kortsiktige og langsiktige fokus i aksjemarkedet.

- Børsfall er noe andelseierne i aksjefond skal gjennomleve og får ekstra betalt for over tid. Fall i aksjekursene må derfor ikke bli et kriterium for å selge aksjefondsandeler. Andelseierne i aksjefond bør gjøre som de toneangivende kapitaleierne i Norge, og ikke la seg rive med av støyen og nervøsiteten under børsuro. Verken Norges Bank, Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen eller Olav Thon selger sine langsiktige aksjeplasseringer når kursene faller, sier Ruud.

Relaterte saker

Nærsynt børsmas

Børsuroen i februar-mars skape dramatiske overskrifter i mediene. De synliggjorde at det er en avgrunn mellom det kortsiktige og langsiktige fokus i aksjemarkedet.

Les mer