Enkel, fleksibel og lønnsom barnesparing

Å spare en fast sum i aksjefond hver måned til barna er en enkel, fleksibel og lønnsom måte å bygge opp startkapital som kan hjelpe barna inn på boligmarkedet, finansiere studier eller betale for førerkort.

Det er noen fallgruver du bør unngå når du vil spare til barna dine. De unngår du ved å følge disse enkle kjørereglene:

  1. Begynn sparingen så tidlig som mulig
    Jo tidligere du begynner sparingen, desto lengre tid får pengene anledning til å ”jobbe for deg” ved å gi deg og barnet ditt avkastning.
  2. Sørg for god langsiktig avkastning
    Når du sparer langsiktig har selv noen få prosentpoengs forskjell i avkastning stor betydning for sluttverdien. Av alle mulige plasseringer er det aksjer som har den høyeste forventede avkastningen på lang sikt.

Mange fordeler med månedlig spareavtale i aksjefond
Månedlig sparing i aksjefond er en form for barnesparing som kombinerer langsiktig god avkastning, fleksibel tilgang på midlene i hele spareperioden og sterk forbrukerbeskyttelse.

Fast spareavtale har også andre fordeler:

  1. De fleste av oss har rom til å sette litt til side hver måned. Gjennom regelmessige og relativt små forsakelser i det daglige kan vi på denne måten bygge økonomisk trygghet og handlefrihet på lang sikt uten å lide særlig stor nød på kort sikt.
  2. Spareavtalen sprer investeringene dine over tid, og reduserer dermed risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer.
  3. Spareavtalen hjelper deg til å spare motsyklisk, slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet.