Hvorfor gjøre det vanskelig?

Vanskelige produkter er et aber for småsparere, skriver journalist Vidar Ivarsen i DN Privatøkonomi i februar. Vilkår i liten skrift gjør det vanskelig for mange småsparere å forstå hva de begir seg inn på. Dette blir særlig et problem når de låser pengene sine fast i vanskelige spareprodukter over flere år. Heldigvis har alle småsparere et enkelt og fleksibelt alternativ til vanskelige spareprodukter: Vanlige verdipapirfond.

Vanskelige produkter er et aber for småsparere, skriver journalist Vidar Ivarsen i DN Privatøkonomi i februar. Vilkår i liten skrift gjør det vanskelig for mange småsparere å forstå hva de begir seg inn på. Dette blir særlig et problem når de låser pengene sine fast i vanskelige spareprodukter over flere år. Heldigvis har alle småsparere et enkelt og fleksibelt alternativ til vanskelige spareprodukter: Vanlige verdipapirfond.

Tegn heller spareavtale i fond
Fast månedlig spareavtale i aksjefond er den enkleste måten for vanlige folk å spare proft i aksjer. Månedlig sparing i aksjefond har høyere forventet avkastning enn for eksempel bankinnskudd. Samtidig blir sparepengene mindre utsatt for store kursfall i aksjemarkedene når investeringene spres jevnt over tid.

I tillegg er dette den spareformen som trolig passer flertallet av norske personkunders økonomi best. Vanlige folk har ikke store finansformuer, men mange av oss har rom for å sette litt tilside hver måned. Ved å sette disse pengene i aksjefond kan vi gradvis bygge oss opp en spareformue som gir oss merkbar økonomisk handlefrihet på lang sikt ved hjelp av relativt små forsakelser fra måned til måned.