Pressekonferanse april 2007

Administrerende direktør Lasse Ruud presenterte tall og trender fra foreningens markedsstatistikk for 1. kvartal 2007, analyser av fondssparernes atferd og markedenes utvikling.