Pressekonferanse oktober 2007

Her får du en oversikt over Lasse Ruuds tema på pressekonferansen 15. oktober 2007.

 • Ni gode måneder samlet sett
 • Utlendinger tegner mest i aksjefond
 • Institusjonskundene tegner mest totalt
 • Norske personkunder tegner lite
 • Ingen panikk under børsfallet i juli-august
 • Stadig flere velger spareavtale i aksjefond
 • Vi sparer stadig mer gjennom spareavtaler
 • Kvinnene sakker akterut
 • Nordmenn får stadig bedre sparevaner
 • Fjerning av formuesskatterabatt
 • Svekket skattemessig nøytralitet mellom aksjer og bolig
 • Lav boligskatt – hipp hurra?